CelsaGroup Celsa
< INICIO
FunduszeEuropejskie
Poland
CelsaGroup
UniaEuropejska

Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.


realizuje następujące projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


POIR.01.01.02 - 00 - 0065/15

POIR.01.01.02 - 00 - 0163/16

P0IR.01.02.00 - 00 - 0162/16

POIR.01.02.00 - 00 - 0168/16

POIR.01.02.00 - 00 - 0177/16

P0IR.01.02.00 - 00 - 0179/16

POIR.01.02.00 - 00 - 0223/17

POIR.01.02.00 - 00 - 0224/17

POIR.01.02.00 - 00 - 0225/17

POIR.01.01.01 - 00 - 0078/21

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy