CelsaGroup Celsa
< INICIO

OSD >

WskaznikiWSKAŹNIKI DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 ROKU

Wskaźnik
Jednostka
Planowane
Nieplanowane
z uwzględnieniem przerw katastrofalnych
bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
z uwzględnieniem przerw katastrofalnych
bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI
min./odb.
11,29
11,29
3,53
3,53
SAIFI
odb./odb.
0,12
0,12
0,06
0,06
MAIFI
odb./odb.
0,00
Liczba odbiorców
17
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy