CelsaGroup Celsa
< INICIO

OSD

>

Informacje Ogólne
Zgodnie z art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 z pózn. zm.) OSD Celsa Huta Ostrowiec zamieszcza wymagane informacje:
  1. Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

  2. Informacja aktualna dla IV kw. 2023r.

  3. Dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł w sieci elektrycznej 6kV OSD Celsa Huta Ostrowiec w 2023r oraz planowana dla lat 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028 wynosi:

    • dla rejonu stacji 6kV GSZ 1 (przyłącza zlokalizowane w stacji GSZ 1) – „ 0” MW
    • dla rejonu stacji 6kV GSZ 3 (przyłącza zlokalizowane w stacji GSZ 3) – „0” MW

W okresie kolejnych 5 lat nie planujemy zmiany mocy przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych energii elektrycznej
Dnia 05.01.2024 r.
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy