CelsaGroup Celsa
< INICIO

>

PRZYŁACZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIECI OSD CELSA HUTA OSTROWIEC
Zgodnie z art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z pózn. zm.) OSD Celsa Huta Ostrowiec zamieszcza wymagane informacje:

1. Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Informacja aktualna dla II kw. 2020r.

2. Dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł w sieci elektrycznej 6kV OSD Celsa Huta Ostrowiec w 2020r oraz planowana dla lat 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 wynosi:

- dla rejonu stacji 6kV GSZ 1 (przyłącza zlokalizowane w stacji GSZ 1) – „ 0” MW

- dla rejonu stacji 6kV GSZ 3 (przyłącza zlokalizowane w stacji GSZ 3) – „0” MW

W okresie kolejnych 5 lat nie planujemy zmiany mocy przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych energii elektrycznej

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy